“بسویچ” در آذر ماه ۵۰۷ میلیارد ریال و دی ۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن ماه ۶۶۸ میلیارد ریال و اسفند ۵۶۳میلیارد ریال فروش داشت. در۱۲ماهه ۵۰۴۷میلیارد ریال فروش داشت که در مدت مشابه ۳۶۷۲ میلیارد ریال بوده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *