همچنان پیشروها صدرجدول را حفظ کردند

همچنان پیشروها صدرجدول را حفظ کردند

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته‌شده است.

بیشترین ارزش صندوق‌های سهامی همچنان در اختیار سه صندوق پیشرو، ارزش کاوان آینده و امید توسعه است

ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا پایان روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه به بیش از ۳۸۴ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال رسید.

در هفته گذشته شاهد خروج ۲ هزار و ۴۶۲ میلیارد از صندوق‌های سهامی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری هستیم.

پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب‌شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق‌ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

همچنان پیشروها صدرجدول را حفظ کردندهمچنان پیشروها صدرجدول را حفظ کردندهمچنان پیشروها صدرجدول را حفظ کردند

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در پایان روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه سال جاری به ۳۸۴ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال رسید. بیشترین ارزش صندوق‌های سهامی همچنان در اختیار سه صندوق پیشرو، ارزش کاوان آینده و امید توسعه است. این سه صندوق در حدود ۱۹ درصد از کل ارزش صندوق‌های سهامی را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین بازدهی هفتگی مربوط
به ۳ صندوق سهم آشنا، قابل معامله ارزش‌آفرین بیدار و کارگزاری بانک ملی بود.

میانگین بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی و در ۶۸ صندوق موردبررسی معادل ۲.۷ درصد بوده است. این در حالی است که بازدهی بازار بر اساس معیار شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن به ترتیب ۱.۲ و ۴.۴ درصد بوده است.

بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به ۳ صندوق سهم آشنا، قابل معامله ارزش‌آفرین بیدار و کارگزاری بانک ملی به ترتیب با ۶.۶، ۶.۲ و ۶.۱ درصد بازدهی بوده است. کمترین بازدهی نیز مربوط به گنجینه ارمغان الماس با بازدهی منفی ۴.۴ درصد بوده است.

صندوق‌های رشد سامان و توسعه صادرات نیز با ۰.۱ و ۰.۱۵ درصد بازدهی از دیگر صندوق‌های با عملکرد ضعیف بوده‌اند. صندوق‌های میعاد ایرانیان و سهام بزرگ کاردان نیز که بر اساس جداول فوق بازدهی منفی ۴.۴ و ۲.۲ درصد را ثبت کرده‌اند با توجه به اینکه آخرین به‌روزرسانی اطلاع آن‌ها مربوط به ۳۰ آذرماه هستند، قابلیت مقایسه با سایر صندوق‌ها را ندارند.

متوسط بازدهی ماهیانه و فصلی صندوق‌های سهامی به ترتیب معادل ۸.۸ درصد مثبت و ۵.۵ درصد منفی بوده است. در بازدهی فصلی بیشترین بازدهی مربوط به صندوق سهام آشنا با ۲۵.۷ درصد و ضعیف‌ترین بازدهی فصلی نیز مربوط به صندوق امین آوید با ۱۵ درصد بازدهی منفی است.

همچنین متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی به ۲۹۳ درصد رسیده است تا همچنان این بازدهی در سطحی پایین‌تر از ۳۰۰ درصد باشد. همچنین متوسط بازدهی صندوق‌های سهامی نسبت به عملکرد بازار و در مقایسه با معیار‌های مربوط به آن ضعیف‌تر است و درحالی‌که متوسط بازدهی بازار سرمایه در یک سال منتهی به ۲ دی‌ماه امسال و بر اساس معیار شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن به ترتیب معادل ۳۰۲ و ۳۰۹ درصد است، متوسط بازدهی کسب‌شده صندوق‌های سهامی معادل ۲۹۳ درصد بوده است.

بیشترین بازدهی سالیانه مربوط به ۳ صندوق قابل معامله سروسودمند مدبران، سهام بزرگ کاردان و قابل معامله هستی‌بخش آگاه به ترتیب معادل ۴۲۱، ۳۸۲ و ۳۸۱ درصد بوده است. ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه نیز مربوط به صندوق‌های سبحان، سینا و قابل معامله امین تدبیرگران فردا به ترتیب با ۱۹.۴، ۱۹۷ و ۲۲۲ درصد است.

در هفته قبل شاهد خروج ۲ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال منابع مالی از صندوق‌های سهامی و در قالب ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری بوده‌ایم. بیشترین خروج منابع مالی به صندوق‌های بورسیران، پیشرو و ثروت آفرین تمدن به ترتیب با ۱.۸۴۲، ۱.۴۷۷ و ۱.۰۰۴ میلیارد ریال بوده است و بیشترین ورود منابع مالی نیز مربوط به صندوق‌های مشترک خاورمیانه، امیدتوسعه و مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی به ترتیب با ۱.۴۸۷، ۱.۲۵۲ و ۵۱۴ میلیارد ریال است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *