گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی

خواندن ۵دقیقه

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی+بورس نیوز

کاهش ۱.۸۰۰ تنی میزان فروش پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی مارون در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۶.۵۷۶ تن محصولات پلی‌پروپیلن در گرید‌های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای ۵.۸۷۴ تنی مشتریان و حجم معاملات ۴.۶۶۴ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه با افزایش ۳۰۸ تنی همراه بود.

حجم معامله مارون+بورس نیوز

قیمت میانگین هر تن پلی‌پروپیلن در هفته گذشته با رشد ۲درصدی نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین‌ماه به ۴۳۶.۶۲۲ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به ۲ هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال رسید.

همچنین، در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۷۲۸ تن محصول پلی‌اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای ۱.۱۸۸ تنی و حجم معاملات ۸۸۰ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه با کاهش ۱.۸۴۸ تن همراه است.

نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به ۲۵۸.۹۶۴ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به ۲۲۷ میلیارد و ۸۸۸ میلیون ریال رسید.

جدول معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر نرخ محصولات پلی‌پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

نرخ پلی پروپیلن مارون+بورس نیوز

 رشد حدود ۲ درصدی نرخ فروش پلی‌پروپیلن جم در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته‌ای که گذشته شاهد عرضه ۵.۵۰۴ تنی انواع پلی‌پروپیلن توسط شرکت پلی‌پروپیلن جم بودیم که با تقاضای ۷.۵۲۸ تنی مشتریان و حجم معاملات ۵.۲۹۸ تنی مواجه شد.

متوسط نرخ میانگین هر تن پلی‌پروپیلن با رشد ۱.۷ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۴۴۲.۰۷۲ هزار ریال در هر تن رسید.

پلی پروپیلن جم+بورس نیوز

ارزش معاملات انواع پلی پروپلین‌های تولیدی شرکت با توجه به افزایش ۶۷۲ تنی در حجم معاملات و همچنین رشد نرخ فروش نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه ۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ریال رسید.

نمودار پلی پروپیلن جم+بورس نیوز

 

 رشد مجدد نرخ فروش اسیداستیک پتروشیمی فن آوران در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می‌کند، در هفته گذشته ۹۲۰ تن از این محصول را در بورس کالا عرضه کرد که با حجم معامله ۶۴۴ تنی مشتریان روبرو شد که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه با کاهش ۹۲ تنی همراه بود.

رشد نرخ فروش شفن+بورس نیوز

نرخ پایه عرضه این محصول با رشد ۱.۴ درصدی در مقایسه با هفته معاملاتی گذشته به ۲۱۳.۵۹۶ هزار ریال در هر تن و ارزش معامله اسید استیک به ۱۳۷ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال رسید.

جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است.

روند هفتگی فروش شفن+بورس نیوز

افت چشمگیر ۱۷ درصدی نرخ فروش استایرن منومر پتروشیمی پارس در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۶.۰۰۰ تن استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بودیم که با تقاضا و حجم معاملات ۶.۰۰۰ تنی همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین‌ماه بدون تغییر همراه بود.

معامله استایرن منومر پارس+بورس نیوز

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۲۴۹.۶۵۱ هزار ریال در هر تن رسید که افت چشمگیر ۱۷‌درصدی را نسبت هفته منتهی به ۲۵ فروردین همراه بود. همچنین ارزش معاملات در این هفته به ۱ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال رسید.

نمودار قیمت استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس در ماه‌های اخیر را مشاهده می‌کنید.

نرخ استایرن منومر پارس+ بورس نیوز

رشد ۲ درصدی نرخ فروش پلی‌پروپیلن پتروشیمی شازند در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شازند در هفته‌ای که گذشت ۳.۸۹۰ تن از انواع پلی‌پروپیلن را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۱.۷۸۰ و حجم معاملات ۱.۷۴۰ تنی در قیمت میانگین ۴۲۴.۸۴۴ هزار ریال در هر تن معامله شد. ارزش معاملات این محصول با توجه به رشد ۲ درصدی و همچنین افزایش ۷۸۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه، به رقم ۷۳۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال رسید.

گزارش عملکرد شازند+بورس نیوز

همچنین، در هفته گذشته ۷۰۰ تن از پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین‌ماه با کاهش ۵۲۰ تنی همراه بود. لازم به ذکر است، ارزش معاملات پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به ۲۱۸ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال رسید.

همچنین، در هفته گذشته ۲۸۰ تن از پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه با کاهش ۱.۴۵۰ تنی همراه بود. لازم به ذکر است ارزش معاملات پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی شازند به ۸۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال رسید.

نمودار نرخ ماهیانه شازند+بورس نیوز

افت ۲ درصدی نرخ فروش پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی جم در هفته‌ای که گذشت ۶.۰۲۸ تن پلی‌اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۵.۵۹۹ تنی و معاملات ۴.۸۷۳ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۲۶۳.۱۱۲ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

گزارش گزارش جم+بورس نیوزعملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ارزش معاملات آن با توجه به افت ۲درصدی نرخ فروش و همچنین کاهش ۴۷۷ تنی در میزان فروش این محصول پتروشیمی جم در مقایسه با هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه به یک هزار و ۲۸۲ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمتی هفتگی پلی‌اتیلن سنگین این شرکت ارائه شده است.

نمودار جم+بورس نیوز

میزان فروش پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی امیرکبیر در بورس کالا با کاهش هزار تنی همراه بود

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هفته‌ای که گذشت ۲.۵۰۰ تن پلی‌اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۱.۵۵۰ تنی و حجم معاملات ۱.۴۵۰ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۲۸۴.۳۶۶ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

حجم معاملات شکبیر+بورس نیوز

ارزش معاملات آن با توجه به افت ۰.۸ درصدی در نرخ فروش و کاهش ۱.۰۵۰ تنی فروش این محصول پتروشیمی امیرکبیر در مقایسه با هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه به ۴۱۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال رسید.

همچنین، در هفته منتهی به ۲ اردیبهشت ماه شاهد عرضه ۵.۰۶۰ تن محصولات پلی‌اتیلن سبک بودیم که با ثبت تقاضای ۳.۶۷۴ تنی همراه بود که در نهایت منجر به معاملات ۲.۹۷۰ تنی شد. نرخ این محصول با افت ناچیز در مقایسه با هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه به ۳۱۶.۲۷۷ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات آن با توجه به افت نرخ فروش و افزایش ۲۰۲ تنی میزان فروش ۹۳۹ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال رسید.

جدول معاملات و همچنین نمودار چند ماه اخیر قیمتی محصولات پلی‌اتیلن سنگین شرکت ارائه شده است.

روند هفتگی شکبیر+بورس نیوز

نمودار فروش پلی اتیلن سبک شکبیر+بورس نیوز

رشد چشمگیر نرخ فروش محصولات پتروشیمی خراسان در بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پتروشیمی خراسان در هفته منتهی به ۲ اردیبهشت ماه ۳۳۰ تن کریستال ملامین تولیدی‌اش را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضا و حجم معاملات ۳۳۰ تنی همراه بود که مقایسه با آخرین عرضه این محصول در بورس کالا یعنی ۲۵ فروردین ماه افزایش ۲۵ تنی را به همراه دارد.

گزارش عملکرد خراسان+بورس نیوز

از طرفی نرخ فروش این محصول به ازای هر تن ۳۶۹.۷۷۴ هزار ریال به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه رشد چشمگیر ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین، در هفته گذشته ۳۰۰ تن از اوره پریل تولیدی پتروشیمی خراسان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه با کاهش ۱۹۰ تنی همراه بود. نرخ فروش اوره پریل به ازای هر تن ۵۴.۵۸۲ هزار ریال بود که نسبت به آخرین نرخ فروش در بورس کالا یعنی ۲۵ فروردین ماه رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

جدول و نمودار ماه‌های اخیر قیمتی اوره پریل و کریستال ملامین شرکت:

روند نرخ کریستال ملامین خراسان+بورس نیوز

روند نرخ اوره خراسان+بورس نیوز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *