“یلدا” و چلچله شاخص …

کار نشه

به گزارش بورس‌نیوز، پیش‌بینی بزرگان بازار سرمایه از عددی که شاخص کل بورس در انتهای قرن با آن به استقبال سال ۱۴۰۰ خواهد رفت.
البته این پیش بینی ها با این فرض انجام شده که اتفاق غیر منتظره و عجیب و غریبی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور رخ ندهد.

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۲۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۹۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۳۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۴۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۹۰۰ هزار الی ۲ میلیون واحدی

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۴۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی  

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد

۲ میلیون و ۱۰۰ هزار الی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی 

۲ میلیون و ۹۰۰ هزار الی ۳ میلیون واحد

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون ۶۰۰ هزار واحدی

۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۴۵۰ هزار الی ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار واحد

بالای ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد

۱ میلیون و ۱۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد  

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۷۵۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

۱ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد

۱ میلیون و ۵۵۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد

۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد

۱ میلیون و ۸۵۰ الی ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار واحدی 

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی

حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

محدوده ۲ میلیون الی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی

شما خوانندگان محترم نیز می‌توانید، پیش‌بینی خود را در بخش کامنت‌ها برای ما قرار دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *